Tại sao máy giặt vắt không khô?

Bạn thấy đồ giặt không được khô , quần áo còn ướt?
Nguyên nhân :

  • Máy bị tắt trước khi đến chu trình giũ,không hoàn thành hết chương trình .
  • Nước không xả ra , xả yếu, không vắt được do máy bị mất cân bằng hoặc mất cân bằng đồ giặt

Cách khắc phục :

  • kiểm tra ổ cắm điện và phích cắm với ổ cắm phải chắc chắn và tiếp xúc tốt.
  • kiểm tra độ cân bằng máy và lưu ý khách lượng đồ giặt không nhiều quá 2/3 chiều cao
  • lồng giặt ( với máy cửa trên ) và không nhiều quá mức vạch ngang trên cửa kính ( với máy cửa ngang ) kiểm tra và làm vệ sinh bộ lọc bơm xả

Chúc các bạn thành công!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

This post was written by:

Leave a Reply